top of page
FB FAB Fanmeet header.png

Ho Chi Minh City

Saturday, March 30, 2024  |  1PM

Ben Thanh Theatre

Mac Dinh Chi, District 1

Capacity: 1,000 Seats

FB VIET_.png

"VIETNAM is calling 💖

The sweetest actresses of GAP The Series ‘Freen & Becky’ are going to meet their  Vietnamese fans this March. Let’s be a part of this wonderful moment together." -TicketBox

VIỆT NAM đang vẫy gọi 💖

Cặp đôi diễn viên ngọt ngào của GAP The Series, 'Freen & Becky', sẽ gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam vào tháng Ba này. Hãy cùng nhau trở thành một phần của khoảnh khắc tuyệt vời này các bạn nhé.

HEADINGS_DROP.png
MEDIA.png
HEADINGS_DROP.png
IMG_4191.jpg
HEADINGS_DROP.png

Tickets on sale February 21st at 10:00AM through

IMG_3849.jpg
HEADINGS_DROP.png

Ben Thanh Theatre

6 Mac Dinh Chi Street

Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Capacity: 1,000 Seats

THE OFFICIAL FREENBECKY USA FANDOM COMMUNITY

FB USA Drop Shadow.png
bottom of page